Projekt

Projekt BRF Takfallet 1, Etapp 1

I samarbete med BRF takfallet 1 har vi förädlat 163 m2 till 6 lägenheter i 2 etapper.
Efter schaktning och omdisponering har vi frigjort 88 m2 till 3 lägenheter i markplan.

Projekt BRF Takfallet 1, Etapp 2

Inreddes vinden om totalt 75 m2 till 3 nyproducerade vindslägenheter.

Projekt BRF Runnett

8/4 i år startade vi i samarbete med BRF Runett nyproduktionen av 5 st lägenheter på Storsjövägen 34 + 38.
I samband med det utför vi även dränering av bostadsrättsföreningens båda huskroppar, byter ut befintligt avvattningssystem samt leder om dagvattnet till nya stenkistor.

Sitemap