Förädlar
er fastighet

Skapar framtidens
bostäder

Ekonomiska
fördelar

ATERMON Fastighetsförädling
ETT TYDLIGT FOKUS

Hur bra en byggnad än kan upplevas, finns alltid utrymme för förbättringar. Vi skapade Atermon Fastighetsförädling med ett enda tydligt fokus: Att effektivisera dåligt nyttjade ytor och förvandla dessa till nya attraktiva bostäder. även om vi på pappret är ett nystartat bolag så har vi alla en gedigen erfarenhet av projektledning och byggnation. I vår nya renodlade verksamhet har vi aktivt valt bort mer traditionella byggprojekt till förmån för spännande förädlingsprojekt. Det är där vi har vår expertis. Oavsett om det handlar om energiåtgång, ventilation eller miljöpåverkan så arbetar vi endast med de allra bästa av specialister. Välkommen till ett nytänkande, värdeskapande byggbolag.

AFFÄRSIDÉN
ÄR ENKEL...

Vi bygger om outnyttjade bi-ytor till bostäder. Det rör sig om allt ifrån källarutrymmen, soprum, cykelförråd, överdimensionerade tvättstugor och samlingslokaler. Tillhandahålla kvalitativa och kreativa byggtjänster för att tjäna pengar MED kunden. Vi har skräddarsytt ett koncept för bostadsrättsföreningar som vi kallar för "BYGG RISKFRITT"

HUR GÅR
DET TILL?

Vi sköter hela projektet från bygglov till inflyttning. Vi finansierar hela projektet. Föreningen tar inga lån och behöver inte investera egna medel. Bygg Riskfritt ger 50% till 100% högre avkastning till föreningen än om de endast sålde själva råytan. Kunden erbjuds arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar helt kostnadsfritt. Lediga ytor värderas av oberoende värderingsman som föreningen väljer. Vi beräknar ett fast pris på byggnationen. Alla eventuella tillkommande kostnader står vi för.

VAD
GÖR VI?

Vi skapar lediga bostäder av outnyttjade ytor genom att planera och disponera om de. Vi står för alla risker och kostnader i hela projektet. Föreningen investerar inte en krona. Ni får betalt för ytorna enligt ackrediterad värdering. Vi bygger om outnyttjade bi-ytor till bostäder. Det rör sig om allt ifrån källarutrymmen, soprum, cykelförråd, överdimensionerade tvättstugor och samlingslokaler. Tillhandahålla kvalitativa och kreativa byggtjänster för att tjäna pengar MED kunden. Vi har skräddarsytt ett koncept för bostadsrättsföreningar som vi kallar för "BYGG RISKFRITT" Nära samarbete med passionerade, branschledande arkitekter och byggnadsingenjörer resulterar i ekonomiskt välmående bostadsrättsföreningar. Vi väcker liv i slumrande ytor som föreningen gett upp hoppet om. Moderna, kostnadseffektiva lösningar Som fungerar!

EKONOMISKA
FÖRDELAR

Miljöbesparingar på energi och infrastruktur. Föreningens ekonomi förbättras avsevärt tack vare minskade lån, fler medlemmar och ett ökat värde på själva fastigheten. Även befintliga bostadsrätter ökar i värde, då föreningen iom detta ges möjlighet att amortera och på så sätt sänks avgifterna för de enskilda medlemmarna. LEDORD - Vårt projekt skall innebära en miljöförbättring. - Projekten skall anpassa underhållsplaner och teknisk förvaltning till att prioritera intäkter framför utgifter och lån. - Ge en ökad trygghet och säkerhet tack vare den besiktning vi utför i samband med projektet.

Kontakta Oss
Sitemap